WHU-CVRS

News

Congratulations to Kai Li from CVRS Lab for his paper being published on Neurocomputing (Impact Factor: 2.083).

Kai Li, Jian Yao*, Xiaohu Lu, Li Li, and Zhichao Zhang. "Hierarchical Line Matching Based on Line-Junction-Line Structure Descriptor and Local Homography Estimation", Neurocomputing, 2016.  [pdf] [web]